Andrzej Tabaka Doradztwo Biznesowe

Oferta

Doradztwo Biznesowe i Finansowe

Oferuję kompleksową pomoc przy opracowaniu planów biznesowych i budżetów w celu:
 • oceny bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej;
 • szczegółowego zaprognozowania przychodów i kosztów prowadzenia działalności;
 • optymalnego zarządzania płynnością firmy (prognoza przepływów pieniężnych „Cash Flow”);
 • wyznaczenia wartości dla planowanych projektów inwestycyjnych (NPV, IRR, MIRR) oraz obecnie funkcjonujących przedsiębiorstw według standardowych metod wyceny (DCF z różnymi wariantami, wyceny porównawcze, itp.);
 • przeprowadzenia szczegółowej analizy wrażliwości wyniku finansowego na wybrany parametr biznesowy.
Przy opracowaniu planów biznesowych blisko współpracuję z Klientem, oraz opieram się na swoim doświadczeniu nabytym przy pracy nad wieloma projektami inwestycyjnymi w wielu branżach. Nie bez znaczenia dla jakości przygotowywanych przeze mnie planów bizneswych są także takie dane jak: historyczne sprawozdania finansowe firmy, analiza strategiczna, analiza rynku, analiza SWOT, itp.

Środki unijne

Pozwól mi wesprzeć Cię w pozyskaniu dofinansowania dla Twojego projektu z funduszy unijnych poprzez eksperckie opracowanie aplikacji.

Usługi:
 • Dobiorę odpowiednie programy do planów rozwoju Twojego przedsięwzięcia
 • Wspólnie z Tobą opracuję logikę projektu – zidentyfikuję Twoje przewagi rynkowe i technologiczne produktu lub usługi
 • Zbuduję kompleksowy plan biznesowy i budżet dla projektu opary na kompleksowej strukturę kosztów i przygotuję studium wykonalności
 • Wesprę Cię w kontakcie z instytucjami pośredniczącymi
 • Wdrożę kontrolę i monitoring projektu
 • Pomogę Ci rozliczyć dofinansowanie projektu oraz wesprę Cię w trakcie bieżącej jego realizacji

Kontakt

Andrzej Tabaka
tel.: +48 603 248 289
E-mail: tabcik@poczta.onet.pl
Adres: Jasna Rola 34F / 6, 61-609 Poznań
Copyright Nazwa.pl