Andrzej Tabaka Doradztwo Biznesowe

Usługi

Oferuję kompleksową pomoc przy opracowaniu planów biznesowych i budżetów w celu:
  • oceny bieżącej i przyszłej sytuacji finansowej;
  • szczegółowego zaprognozowania przychodów i kosztów prowadzenia działalności;
  • optymalnego zarządzania płynnością firmy (prognoza pęrzepływów pieniężnych „Cash Flow”);
  • wyznaczenia wartości dla planowanych projektów inwestycyjnych (NPV, IRR, MIRR) oraz obecnie funkcjonujących przedsiębiorstw według standardowych metod wyceny (DCF z różnymi wariantami, wyceny porównawcze, itp.);
  • przeprowadzenia szczegółowej analizy wrażliwości wyniku finansowego na wybrany parametr biznesowy.
Przy opracowaniu planów biznesowych blisko współpracuję z Klientem, oraz opieram się na swoim doświadczeniu nabytym przy pracy nad wieloma projektami inwestycyjnymi w wielu branżach. Nie bez znaczenia dla jakości przygotowywanych przeze mnie planów bizneswych są także takie dane jak: historyczne sprawozdania finansowe firmy, analiza strategiczna, analiza rynku, analiza SWOT, itp.

Kontakt

Andrzej Tabaka
tel.: +48 603 248 289
E-mail: tabcik@poczta.onet.pl
Adres: Jasna Rola 34F / 6, 61-609 Poznań
Copyright Nazwa.pl